dofinansowanie

Dofinansowanie

Tytuł projektu: „Lekcje VR – opracowanie nowego projektu wzorniczego dla wdrożenia innowacyjnej usługi edukacyjnej z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości”

Cel projektu to rozwój Hipokampus sp. zoo sp.k. przez opracowanie 1 nowego projektu wzorniczego dla wdrożenia na rynek 1 nowej usługi edukacyjnej "Lekcje VR". Usługa świadczona będzie przy użyciu narzędzia VR dla edukacji złożonego z zestawu sprzętowego oraz systemu informatycznego do prowadzenia wirtualnych lekcji. Narzędzie to będzie projektowane w profesjonalnym procesie. Współpraca z profesjonalnym projektantem, dydaktykami oraz ekspertami różnych dziedzin wiedzy szkolnej pozwoli m.in. podnieść jakość funkcjonalności i parametrów technicznych, atrakcyjność wizualną i użytkową oraz skuteczność dydaktyczną tego narzędzia.

Planowane efekty projektu dla działalności Spółki to:
• wzrost konkurencyjności oferty (dzięki zastosowaniu atrakcyjnej i nowoczesnej technologii VR)
• poszerzenie rynków zbytu i oferty (wdrożenie nowej usługi)
• zwiększenie przychodów ze sprzedaży (Wnioskodawca stanie się jednym z pionierów i liderów branży VR dla edukacji w Polsce).

Wartość projektu brutto: 622 134,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 424 830,00 zł.